idédugnad

ALLE SKAL MED

SAMARBEIDSPARTNERE

TØNSBERG INKLUDERER bygger på en erkjennelse av at barriere for samfunns- og arbeidsinkludering er komplekse og sammensatte. Vi er ikke alle en homogen gruppe. Vi er alle mennesker med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike kompetanse og utfordringer. Utforming av helhetlige  og langsiktige løsninger krever en god kombinasjon av forskjellige virkemidler og et samarbeid på tvers av kommunen i tett samarbeide med private og offentlige aktører.

 
google-search-nav-logo.png

NAV

NAV Tønsberg leder Tønsberg inkluderer! I dette prosjektet jobber vi sammen med partene i arbeidslivet om å få flere inn i arbeidslivet: Arbeidsgiverne får arbeidskraft de har behov for, folk som ikke ligger øverst i søkerbunken får sjansen til varig jobb, og NAV får nødvendig drahjelp i arbeidet med å hjelpe personer med bistandsbehov ut i jobb. Ønsker du bistand fra NAV Tønsberg, kontakt oss i dag  for en inkluderende prat!