• linneakristinmoe

Nes sykehjem


Vi har fått med oss Nes sykehjem og er veldig glad for deres engasjement rundt inkludering og mangfold på arbeidsplassen.


Bodil Bøe Bettum, virksomhetsleder Nes sykehjem, sier dette om inkludering:Hvordan jobber dere med inkludering i dag?

I all hovedsak så er det studenter og elever som vi har hos oss. Vi har et åpent sykehjem som også har stort fokus på frivilligheten, og det er jo også en form for inkludering J. Har også hatt inne ungdommer som ikke kommer inn i arbeidslivet på arbeidstrening

Hva betyr inkludering for din bedrift?

Det betyr å ta del i et samfunnsoppdrag - bistå til å la enda flere få stå i jobb, eller mestre følelsen å være til nytte

Hva betyr inkludering for de kandidatene som får en mulighet hos dere?

Å få bety noe for noen, å være ventet på og regnet med i et fellesskap. Å få være en del av noe større

Hvilke muligheter gir Tønsberg Inkluderinger dere som bedrift?

Det gir oss mulighet til på en systematisk måte å knytte til oss aktuelle kandidater. Vi trenger vikarer, aller helst med erfaring innen eller kunnskap om helsesektoren. Vi kan få til gode samarbeid, med ryddighet ift kontaktpersoner hvor de vil bli fulgt godt opp av begge parter, en trygg intro og fot inn i arbeidslivet. Kanskje noen vil få smaken på og lysten til å ville utdanne seg innenfor helse?
24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle