• linneakristinmoe

NAV Tønsberg inkluderer!


NAV Tønsberg er selvfølgelig en TØNSBERG INKLUDERER virksomhet og Marie Kristine Ringen, avdelingsleder Stab, forteller om hvordan de jobber med inkludering på arbeidsplassen:


Hvordan jobber dere med inkludering i dag?


Som offentlig virksomhet er vi pålagt å tenke mangfold, inkludering og likestilling i rekrutteringsprosesser. Som IA bedrift har også NAV et særskilt ansvar.

Om en person med nedsatt funksjonsevne, har hull i CV eller kommer fra landbakgrunn 3, og vurderes å være tilnærmet like godt kvalifisert som de øvrige kvalifiserte søkerne. Vil man kunne benytte inkluderingsdugnaden som virkemiddel for å tilby denne kandidaten stillingen.


Med bakgrunn i at våre veiledere bør avspeile befolkningen og NAV sin bruker gruppe, har vi tilsatt flere fra disse gruppene den siste tiden.


Vi åpner også opp for arbeidspraksis og arbeidsutprøvning for kandidater som vurderer NAV som en fremtidig arbeidsgiver og som samtidig er kvalifiserte. Vi har også tilsatt uføre på VTO avtale.


Hva betyr inkludering for din bedrift?


NAV sitt samfunnsoppdrag er å bidra til arbeidsinkludering og vi må derfor også være opptatt av dette internt som arbeidsgiver i forhold til egne ansatte. Flere kandidater har fått jobb ved NAV Tønsberg etter arbeidspraksis eller arbeidsutprøvning og det gir en bredde i arbeidsmiljøet som er viktig for kontorets ambisjoner om hele tiden å bli bedre og mer nyskapende. Hva betyr inkludering for de kandidatene som får en mulighet hos dere?

De som får en mulighet hos oss vil få kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning, ulike regelverk, bli kjent med et arbeidsmiljø, få en forståelse for hva NAV jobber med. I tillegg får de erfaring med digitale oppfølgingsverktøy og læringsverktøy, mobil og fleksibel arbeidsdag, samhandling og kompetansedeling.

Hvilke muligheter gir Tønsberg Inkluderinger dere som bedrift?


Vi tror vi får mer systematisert vårt arbeidsgiveransvar for å bidra til inkludering gjennom dette medlemskapet og bidra ytterligere til fokus på dette viktige område.


Våre medarbeidere som jobber ut mot arbeidslivet og mot innbyggere med inkluderingsbehov, vil også føle stolthet over at de selv representerer en virksomhet som tar inkludering på alvor. Våre medarbeidere vil selv også se og erfare at inkludering virker.


71 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle